آپديت
نحوه ی چسباندن محافظ صفحه با استفاده از اپلیکاتور

نحوه ی چسباندن محافظ صفحه با استفاده از اپلیکاتور برای خرید گوشی هوشمند, iPod, PSP, دوربین یا دیگر وسایل الکتریکی هزینه ی زیادی صرف شده است و البته آسیب پذیر ترین قسمت این وسایل, صفحه ی آنهاست. این قسمت حتما باید محافظت شود. در این مقاله روش چسباندن محافظ صفحه آورده شده است.   با استفاده از اپلیکاتور ( اعمال کننده ) جعبه ی محافظ صفحه را باز کنید. اپلیکاتور درون جعبه قرار دارد. بدون اینکه زبانه ی دوم باز شود, زبانه ی اول را از محافظ صفحه جدا کنید. گوشی هوشمند خود را درون اپلیکاتور قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که اندازه ی اپلیکاتور با صفحه ی گوشی شما یکسان است. در غیر این صورت اپلیکاتور مناسب تهیه کنید. صفحه ی گوشی را با استفاده از پارچه ی میکروفیبری تمیز کنید. زبانه ی دوم محافظ صفحه را بکشید. برای چسباندن محافظ صفحه روی گوشی, اپلیکاتور را پایین بیاورید. روی صفحه را دستمال بکشید تا همه ی حباب های آن خارج شود. اپلیکاتور را از گوشی جدا کنید و با خیال راحت از گوشی خود استفاده کنید.      

ادامه مطلب