به چه افرادی می توانیم پیام bomb ارسال کنیم؟

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
  • 266 views
  • 0
آپديت
به چه افرادی می توانیم پیام bomb ارسال کنیم؟

به چه افرادی می توانیم پیام bomb ارسال کنیم؟ اگر می خواهید از راه دور با کسی شوخی کنید می توانید به گوشی آن فرد bomb یا spam ارسال کنید. با این کار چندین پیام خنده دار پشت سر هم برای فرد ارسال می شود. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه به گوشی دوست خود bomb ارسال کنید. اگر فردی هزینه ی ارسال پیام های شما را متقبل شده است این کار را انجام ندهید زیرا اگر محدودیت پیام های شما ۱۰۰ پیام باشد و شما همه ی پیام ها را بلافاصله ارسال کنید ممکن است این فرد عصبی شود. این کار را با کسی انجام دهید که با شما رابطه ی خوبی دارد و شوخ طبع است. اصلا برای کسی که حساس است پیام bomb نفرستید. کسی که دائما با او شوخی می کنید و او تا به حال حرکت اشتباهی انجام نداده است را انتخاب کنید. کسی که بعد از یک عذر خواهی ساده بتواند شما را ببخشد. برای کسی که شما را نمی شناسد به هیچ وجه چنین پیامی نفرستید زیرا ممکن است این فرد کار شما را بیش از حد جدی بگیرد و حرکتی انجام دهد که به ضرر شما تمام شود.

دسته بندی : آموزش نرم افزار
ادامه مطلب