عوارض واکسن کزاز

موارد مصرف واکسن کزاز

عوارض واکسن کزاز

اين توكسوئيد براي ايجاد ايمني فعال بر عليه بيماري كزازمصرف مي شود.
مکانیسم اثر واکسن کزاز
توكسوئيد كزاز توليد پادتن هاي ضد اگزوتوكسين Clostridium tetani را موجب مي شود.
ایمنی زایی : در صورت تكميل دوره مصرف، مصونيت ايجاد شده براي حداقل 10 سال باقي مي ماند.
منع مصرف واکسن کزاز
در صورت حساسيت نسبت به هر يك از اجزاء توكسوئيد، سابقه هرگونه علائم نورولوژيك متعاقب تزريق اين توكسوئيد، هر گونه عفونت حاد يا بيماري همراه با تب، اختلالات انعقادي يا كاهش تعداد پلاكت ها و در هنگام شيوع پوليوميليت، ازمصرف اين توكسوئيد خودداري شود.

عوارض جانبی واکسن کزاز

عوارض جانبي شايع اين توكسوئيد قرمزي، درد و تورم ملايم در ناحيه تزريق(كه براي چند روز باقي مي ماند)، تب ملايم، لرز، ناخوشي، افزايش ضربان قلب، كاهش فشار خون، سردرد، درد عضلاني، حساسيت(كهير و خارش) و واكنش آرتوس مي باشند.
تداخلات دارویی واکسن کزاز
مصرف همزمان اين توكسوئيد با ايمنوگلوبولين ضد كزاز موجب چند روز تأخير در ظهور مصونيت فعال مي شود. سايمتيدين باعث افزايش پاسخ هاي حساسيت تأخيري نسبت به آزمون هاي جلدي مي گردد.
هشدار ها واکسن کزاز
1. براي كساني كه به آلومينيوم حساسيت دارند، بايد از توكسوئيد مايع استفاده شود.
2. براي درمان بيماري كزاز يا پيشگيري فوري بايد پادزهر كزاز و ترجيحاً از پادتن انساني ضدكزاز استفاده شود.

توصیه های دارویی واکسن کزاز

با وجود احتمال كاهش پاسخ ايمني در بيماران مبتلا به عفونت HIV( با علامت يا بدون علامت)، مصرف اين فراورده براي ايمن سازي توصيه مي شود.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
59 بازدید