ذکر روز یکشنبه

ذکر روز یکشنبه

ذکر روز یکشنبه

یا ذَالجَلالِ و الاِکرام

ای صاحب شکوه و بزرگواری
تکرار 100 مرتبه

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
176 بازدید