شعارهای هوای پاک

جملات زیبا برای روز هوای پاک

شعارهای هوای پاک

هوای پاک را نمیتوان خرید اما میتوان ساخت
*
*
هوای پاک را ، پاک نگه داریم
( ۲۹ دیماه روز ملی هوای پاک گرامی باد )
*
*
امام صادق سلام الله علیه:
زندگی جز با سه چیز خوش نمی شود…
هوای پاک،
آب فراوان گوارا
و زمین نرم و سست (آماده زراعت).
تحف العقول، ص ۳۲۰
*
*
زندگی پایدار یعنی هماهنگی و سازگاری با طبیعت .

زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است .
*
*
درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانه ، یعنی غذا ، یعنی زندگی .
*
*
غفلت از محیط زیست ، اهداف توسعه را تضعیف می کند .
*
*
احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است .
*
*
گونه زنده ای که امروز ناپدید می شود ، فردا دیگر سر بر نخواهد داشت .
*
*
مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست
*
*
هر درختی که فرو می افتد ، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند .
*
*
نفس ؛ کمترین خواهش ما از دنیا است .
*
*
هوا ؛ این عنصر حیاتی زندگی را آلوده نکنیم .

*

*
بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
*
*
استفاده از وسایل نقلیه عمومی و گسترش فضای سبز ، موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست .
*
*
آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای ، باعث تخریب لایه ازون و زمینه شکل گیری بحرانهای زیست محیطی است .
*
*
هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .
*
*
نگذاریم بمیرد جنگل ، که جهان خواهد مرد .
*
*

شعارهای هوای پاک

آلودگی هوا یعنی توقف زندگی

*

*
ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده ایم ؛ بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم .
*
*
بنویسیم محیط زیست ؛ بخوانیم زندگی .
*
*
یاد بگیریم به طبیعت برگردیم / به طبیعت برگردیم که یاد بگیریم

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
180 بازدید