شعر در مورد دی ماه

شعر در مورد ماه دی

شعر در مورد دی ماه

وقتی که تو نیستی

من حُزن هزار آسمانِ بی اردیبهشت را

گریه می کنم

فنجانی قهوه در سایه های پسین،

عاشق شدن در دی ماه

مردن به وقتِ شهریور

وقتی که تو نیستی

هزار کودک گمشده در نهان من

لای لای مادرانه تو را می طلبند.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
211 بازدید