نحوه دایورت کردن تلفن ثابت

نحوه دایورت کردن تلفن ثابت

برخی از سرویس‌های ویژه مخابرات مانند انتظار مکالمه به صورت پیش فرض بر روی تمامی خطوط تلفن ثابت فعال می‌باشند و فعالسازی برخی دیگر منوط به مراجعه به سایت یا مرکز مخابرات و ارائه درخواست وصل سرویس مورد نظر می‌باشد.

در این صورت مشترک با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی به مرکز تلفن نزدیک محل زندگی یا کار خود مراجعه نموده و در واحدهای امور مشترکین نسبت به فعالسازی و دریافت کدهای دستوری لازم برای وصل یا قطع سرویس مورد نظر اقدام می‌نماید.

از جمله کاربردی ترین این سرویس ها، سرویس ویژه انتقال مکالمه – دایورت کردن (Call Forwarding) است.

مشترک این سیستم می تواند هنگامی که در منزل یا محل کار حضور ندارد، کلیه تماس هایی که قصد ارتباط با تلفن وی را دارند به شماره دیگری منتقل سازد.

روش فعال سازی این سرویس دستور #شماره مورد نظر*۲۱* است.

بعد از زدن این کد صدایی که می شنوید فرق خواهد کرد، این یعنی اینکه خط شما دایورت شده است.

برای غیرفعال کردن این سرویس باید باز گوشی را بردارید و عدد #۲۱# را وارد کنید. در صورتی که مجدد صدای بوق مخصوص را شنیدید، گوشی را قطع کرده و مجدد روشن کنید. در این حالت خط شما کاملا از حالت دایورت خارج شده است.

اگر شماره مقصد، تلفن همراه بود بصورت کامل ……… 09 و اگر شماره مقصد، تلفن ثابت بود ابتدا کد شهر مربوطه و سپس شماره تلفن ثابت را وارد نمایید.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
188 بازدید