لایحه قانونی چیست؟

لایحه قانونی چیست؟

لایحه قانونی چیست؟

شیوه تبدیل یک پیشنهاد یا ایده به قانون به دو صورت است: یا طرح یا لایحه.

لایحه، پیشنهادی است که از سوی هیأت دولت به صورت قانونی به مجلس ارائه می‌شود. لوایح قانونی پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس ارائه می‌گردد.
طرح، پیشنهادی است که از گروهی از نمایندگان مجلس به صورت قانونی به مجلس ارائه می‌شود. طرح‌های قانونی باید حداقل به پیشنهاد پانزده نماینده در مجلس ارائه گردد.

هر یک از طرح ها یا لوایح می تواند به صورت دو فوریتی یا یک فوریتی به مجلس تقدیم شود.

لایحه قانونی چیست؟

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
156 بازدید