کدام حیوانات شنوایی قوی دارد؟

جغد دارای حس شنوایی بسیار قوی است. او در تاریکی با استفاده از حس شنوایی طعمه خود را تشخیص می‌دهد.

خفاش دارای حس شنوایی قوی است و با استفاده از آن راه خود را در تاریکی پیدا می‌کند.

دلفین هم حس شنوایی بسیار قوی دارد.

کدام حیوانات شنوایی قوی دارد؟

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
74 بازدید