انشا باموضوع مقایسه میز با درخت

انشا باموضوع مقایسه میز با درخت

انشا باموضوع مقایسه میز با درخت

موضوع:مقایسه میز و درخت
میز و درخت هردو از یک جنس¬اند. اما این بدان معنا نیست که هردو یکی باشند.
وقتی یک مسافر درختی زیبا و سبز را در راه خود می-بیند،بسیار خوشحال می¬شود و در سایه¬ی آن استراحت می¬کند.
اما شاید برای یک مهندس راه¬سازی اینگونه نباشد،انگار از درخت متنفر است.
وقتی دانشجویی میزی را می¬بیند،به یاد دوران خوش و خرم مدرسه¬اش می¬افتد.
درخت به جان و روح انسان آرامش می¬بخشد.میز علم و دانش.
درخت به گونه¬ای شبیه به خالق و پدر میز است.میز به گونه¬ای پسر و مخلوق او.
درخت در فضایی باز و طبیعی قرار دارد.اما جای میز در یک مدرسه¬ی شلوغ است.
درخت به هرکسی که بتواند خدمت می¬کند.میز تنها به اهل علم.
اگر درختی قطع شود،می¬تواند به میز تبدیل شود.اما اگر میزی خرد شود در نهایت به هیزم آتش یک خانواده تبدیل می¬شود.
کودکان با شیطنت روی هردوی آن¬ها یادگاری می-نویسند.هردوی آن¬ها از یک جنس¬اند.
درخت با کشاورزان همراه است و از آن ها صافی و سادگی می¬آموزد.میز با دانش¬آموزان و دانشجویان علم و دانش را.
درخت ظاهری مهربان وزیبا دارد. اما میز سرد و تاریک.
درخت دارای دو رنگ سبز و قهوه¬ای است.میز تنها در رنگ قهوه¬ای از او الگو گرفته است.
ضرب المثلی درباره¬ی درخت وجود دارد که به این صورت است:«درخت پر بار سر به زیر دارد.»
افراد دانا همواره متواضع و فروتن هستند.

 

انشا باموضوع مقایسه میز با درخت

درخت نمادی از اینگونه افراد است که هیچگونه ادعایی ندارند و خود را عالمی فرزانه و باهوش نمی¬دانند.
میز می¬تواند نمادی از افرادی نادانی که به علم اندک خود مغرور هستند و هیچگاه از درس های زندگی عبرت نمی¬گیرند،باشد.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
171 بازدید