متن و نوشته های عاشقانه غمگین تنهایی و نامردی 96 – 2017

متن و نوشته های عاشقانه غمگین تنهایی و نامردی 96 – 2017

%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ba%d9%85%da%af%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c

در ادامه این مطلب از دیلی زیباترین نوشته های عاشقانه غمگین تنهایی را خواهید خواند . با ما همراه باشید.

love

دلــــــــــم براي روزايي که نمي شناختمت تنگ شده!
روز هايي که بهم ديگه ميگفتيم شما
روزايي که دسته همديگه رو نميگرفتيم از خجالت
روزايي که اگه ميخواستيم بغل هم بشينيم يک وجب بينمون فاصله بود
روزايي که اسمه هم ديگه رو الکي صدا ميکرديم تا اون (جانم) رو بشنويم!!
روزايي که از يه ثانيه بعدمون خبر نداشتيم اما برا چند ماهه بعدمون حرف ميزديم!!
روزايي که از کجا تا کجا ميرفتيم تا تنها چند دقيقه همديگه رو ببينيم!!!
روز هايي که هر روز از هم ميپرسيديم چقدر دوسم داري ؟ تنهام نميذاري؟
روزايي که اسمه همديگه رو همه چي ذخيره ميکرديم جز اسم خودمون !!
روزايي ک تو بارون منتظرت بودم!!
روزايي کـــــــــه…..
کاشکي هيچوقت نميشناختيم همديگه رو!!!
من که باختم!!! توام باختي؟  چه کسي برده پس؟
همين دنياي نامرد

love

به طور مداوم بهم ميگفت : زندگيمي . . .
وقتي رفت بهش گفتم : مگه من زندگيت نبودم؟
جواب داد: انسان براي رسيدن به عشقش بايستي از زندگيش بگذره

love

ادعايي بي تفاوتي سخت مي باشد….
همان هم
نسبت به کسي که
زيباترين حس دنيا را با اون تجريه کرده اي….

love

نوشته های عاشقانه غمگین

هيس…
حواس تنهايي ام را
با خاطرات
باتو بودن
پرت کرده ام … بگو کسي حرفي نگويد…
بگذار
لحظه اي آرام باشم …

love

بيا تمامش کنيم
تمام چيز را
که نه من مانع راه تو باشم و نه تو مجبور به ماندن شوي …
نگران نباش
قول مي دهم کسي جاي تو را نمي گيرد
ولي فراموشم کن

love

بخند … تو که مقصر نبودي…
من همين بازي را آغاز نمودم… خودم هم تمامش ميکنم…
ميدوني؟؟؟
گاهي نرسيدن زيباترين انتها يک عاشقانه مي باشد….
بيا به هم نرسيم اين بار به هم نرسيم …

love

نگاهم ولي…
گاهي حرف مي زند…
گاهي فرياد مي کشد…
و من همواره به دنبال کسي مي گردم
که بفهمد يک نگاه خسته
چه مي خواهد بگويد…

loveوقتي از چـشم کـسي بيـفتي
مثل يــک قـــطره اشک …
ديگه فــرقـي نميــکنه کجـــا بـــاشي …
گوشه ي چشم ..
رويِ گونه ..
و يا ..
رويِ خــاک !
تـــو ديـگر چــکيــدي … اميدي نيست

love

تازگي ها سرزميني پيدا کرده ام
خالي از تهي
خالي از دغدغه
آرام و بي صدا
بي دل
بلي
بي دل…
فقط هزينه اش اين ميباشد
بيا که بي هم
به آنجا برويم…

loveدوسـت دارم يـک شب هفتــاد سـال پيـــر شـوم
در ?نــار خيابــاني بـايستـــم . . .
تـــو مـرا بـي همانکه بـشنــاسي ، از ازدحـام تــلخ خـيابـان عبــور دهي …
هفتـــاد ســال پيـــر شدن يــک شب
بـه حـس گرمي دسـت هاي تـــو
هنــگامـي کـه مرا عبــور مي دهـي همان که بـشنــاســي،
مي ارزد به عمري بي تو بودن …

loveبراي دخترکم ارزوي خوشي ميکنم …
مادرم براي من ارزوي خوشبختي کرده بود …
و مادر بزرگم براي مادرم …
نـــا اميــد نيستــم!
يــکــ روز عــاقـبت
دخترکي از ما طعم خوشبختي را خواهد چشيد…

love

امروز خاطراتت را سوزاندم ولي!
بوي خوش هيزمش بيقرارم نمود
پيشامد تازه اي نمي باشد!!
دوباره دل تتگت شدم…

love

نقص نداره …
نقص ندآره که ” تنهـايـــي “…
نقص نداره که شبآ بدون
” شــب بــخــيــر عشــقــت ” مي خوابي …
نقص ندآره که جمله ي “دوســتــت دارم ” رو نمي شنوي …
نقص نداره که دلش هيچ وقت برايت ” تــنــگ ” نميشه …
نقص نداره ، ” خدادا بزرگــه ”
تو تنها طاقت بياور….
همين و بس!

loveاصلا نقص نداره !!
نقص نداره که تنهايي
نقص نداره که ديگه زير بارون بدون اون بايستي فقط خيس بشي ….
نقص نداره که شبا بدون شب بخير عشقي که الان نداريش ميخوابي …
نقص نداره که جمله ي دوستت دارم رو ديگه نميشنوي تا دلت يکم آروم بگيره…
نقص نداره که دلش ديگه برات تنگ نميشه
تا بفهمي هنوزم عاشقانه دوستت داره …
نقص نداره که اگه خيانت ديدي و حرفي نزدي …..
يعني نخواستي که چيزي بگي ….
نقص نداره اگه اوني که بهت گفت تا آخرش باهاته
الان ديگه نيست تا ببينه چقدر تنها شدي و غم دلت رو گرفته …
ولي مطمئن باش يک روزي مياد
هموني که ارزش تو رو ندونست يه روز توي حسرت داشتنت آتيش ميگيره

love

متن و نوشته های عاشقانه غمگین تنهایی و نامردی 96 – 2017

 

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
136 بازدید