نحوه ی پاک کردن لکه ی ماژیک از روی چوب رنگ نشده

 

 پاک کردن لکه ی ماژیک از روی چوب رنگ نشده

 

ماژیک ها کثیفی زیادی به بار می آورند و ممکن است به سطح چوب آسیب وارد کنند. در جوهر ماژیک موادی وجود دارد که به ثابت ماندن آن کمک می کند. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه لکه ی ماژیک را از سطح چوب پاک کنید.

پاک کردن لکه ی ماژیک

مراحل :

 

  1. ابتدا سعی کنید محل را با استفاده از دستمال مرطوب بچه تمیز کنید. الکل داخل دستمال مرطوب می تواند لکه را پاک کند.
  2. محل را با یک سمباده ی 80 سمباده بکشید. با این کار به احتمال زیاد بیشتر لکه پاک می شود.
  1. اگر لکه استقامت ورزید, محل را با یک سمباده ی 100 سمباده بکشید.

 

  1. کل سطح چوب را سمباده بکشید و رنگ کنید تا از آسیب چوب در آینده نیز جلوگیری شود.

 

منبع : نحوه ی پاک کردن لکه ی ماژیک از روی چوب رنگ نشده

مطالعه بیشتر