متن و جملات و شعرهای ناب خنده دار برای پشت ماشین و کامیون

متن و جملات و شعرهای ناب خنده دار برای پشت ماشین و کامیون

متن و جملات و شعرهای ناب خنده دار برای پشت ماشین و کامیون را در دنیای شعر و اس ام اس سایت دیلی مشاهده نمایید .

نه عشق ، نه خورشید ، زیرا هر دو غروب می کنند

از عشق تو لیلی ، رفتم زیر تریلی

غصه نخور جوجه خاور ، بزرگ میشی بنز تک میشی

بر چشم خوب رحمت

به خاطر اشک مادر
پاتو از رو گاز بردار برادر

وای اگر از پس امروز بود فردایی

هرکه راهیچ به کف نیست ، به دل آهی هست


عاشق بی انتظار مادر

به حرمت اشک مادر توبه کردم

بوق نزن شاگردم خوابه

بی تو هرگز ، با تو عمراً

رادیات عشق من از بهر تو آمد به جوش
گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

نه من عاشق خاموشم ، نه تو آن معشوق پنهان

معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش
پرطاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

از ماجرای درد عشق حکایت خطاست
از محنت محبت اظهار شکایت نارواست

ای عاشق دلسوخته اندوه مدار
روزی به مراد عاشقان گردد کار

در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دری

گل خجل است ز عطر خوشبوی شهید

الهی کدام درد بود از این بیش
که معشوق توانگر و عاشق درویش

پیشنهاد سایت دیلی :

متن و اس ام اس خنده دار جدید مخصوص سربازی
عکس های متحرک جالب و خنده دار
عکس تصاویر متحرک خنده دار جدید
عکس نوشته تلگرامی خنده دار جدید

متن و جملات و شعرهای ناب خنده دار برای پشت ماشین و کامیون

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
64 بازدید