فال روزانه 6 اسفند ماه | طالع بینی متولدین 6 اسفند ماه

فال روزانه 6 اسفند ماه | طالع بینی متولدین 6 اسفند ماه

فال روزانه 6 اسفند ماه

برای اطلاع از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در روز  6 اسفند ماه فال روزانه  را در سایت فال روزانه  دیلی را بخوانید.

فال روزانه در روز 6 اسفند برای متولدین اسفند ماه

شما کاملا ساده لوحانه یا بیش از حد صبورانه  در رفتارهایتان با دیگران عمل می‌کنید، زیرا این تفکر را دارید که در این صورت آنها شما را بیشتر دوست خواهند داشت یا علت‌های دیگر… این تفکر کاملا اشتباه می‌باشد زیرا دیگران نه تنها  از رفتار شما سوﺀ استفاده می‌کنند بلکه در نهایت همان مقداری که تمایل دارید شما را دوست نحواهند داشت. شما از این که به این رفتارتان پایان دهید دچار ترس و واهمه هستید اما هر چه زودتر این کار را ترک کنید به نفع شما خواهد بود. در ابتدا خیلی مشکل به نظر می‌رسد اما با ممارست به تحقق می‌انجامد.

فـال روزانـه daily omen

متولدین 6 اسفند ماه

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
58 بازدید