روش های موثر برای داشتن آرامش روح و روان

روش های موثر برای داشتن آرامش روح و روان

 

آرامش-روح-و-روان

 

با رعایت این نكات می توانید به آرامش دست یابید

 •  مشكل را نادیده بگیرید و آرام نما باشید!  نادیده گرفتن نیمه ی هشیار، آرامش و آسودگی را باز می گرداند.
 •   گاهی لباس با طرح های كودكانه بپوشید. چنین كاری یادآور روزهای شاد زندگی است.
 •    تفاوت میان فرودست و فرادست، در نگرش ها است. فرادست كار خود را مهم می داند و با خشنودی كه از این طریق فراهم می شود به آرامش دست می یابد.
 •    هنگامی كه بحث و تعارض كار را مشكل می كند، به سادگی از بحث دوری گزینید و آن را به زمانی دیگر موكول كنید  و از آرامشی كه می توانید بدان دست یابید شگفت زده شوید.
 •   یا رنگ صورتی  یا  سبز. هریك از این رنگ ها در دستیابی جان آشفته به آرامش اثری جادویی دارد.
 •    جزئیات جذاب هر لحظه را دریاب، از هر صدا و رنگ نشاط آور شادمان شو، از چنین راهی است كه آرامش فرا می رسد.
 • در هرجا هستی و به هر جا می روی ، اندكی بر زیبایی آن مكان بیفزا، یا در زیبایی آنجا سهیم باش.
 •    تعارف و خوشامد گویی احساسی نیكو پدید می آورد؛ حالتی كه از احساس مخاطب هم بهتر است.
 • مجال انتخاب و انجام دادن بسیار است، آن چه انجام شدنی نیست فراموش كن.
 • هر چه بیشتر گذشت داشته باشی، در انجام تمرین های آرام بخش تواناتر خواهی بود. با گذشت بیشتر، تشویش زندگی را كمتر كنید.

آرامش-روح-و-روان

 • خوش خو باشید و با خوی خوش سخن بگویید. خوش خویی بیشتر، آرامش بیشتر.
 • جویای تغییر باشید و از داوری مهراسید. گشاده رو و تن آرام ، تغییر را بپذیرید.
 • در گریستن ، از نظر جسمی و روحی آرامشی است.
 • به هنگام تنش به كاری دیگر بپرداز. جایی بایست كه غالباً نمی ایستی ؛ جایی بنشین كه به عادت نمی نشینی؛ به گونه ای بیندیش كه تاكنون نمی اندیشیدی.
 • به باورهای آیینی خویش بپرداز، بی تردید یكی از آرامش بخش ترین رفتارها، روی آوردن به نیایش و نماز است.

 

 

آرامش-روح-و-روان

قواعدي برای داشتن آرامش روح و روان

 

 • قواعدي كه همه به آن نياز دارند و زندگي بدون آن مزه اي ندارد .
 • با يقين و إطمينان مؤمن باش . و تنها شعارت را خشنودي پروردگار قرار بده .
 • هدف را فراموش نكن ، وسرآغاز اعمالت را نيت صادق قرار بده
 •   با آرامش بخواب ، و آن را پشتيبانه اي براي بيداري بگذار
 • در امورات زندگي با احتياط عمل كن ، تا هيچ وقت با شكست روبرو نشويد .
 • نفس خود را بر كار مورد نظر آموزش بده ، وبا جديت آن را إجرا كن .
 • قلبت را با ترازوي رباني ميزان كن .
 • در تمام زمينه ها ماديات را وسيله قرار بده ، و وسيله را با هدفهاي فاسد معيوب نساز .

آرامش-روح-و-روان

دستورات پنچگانه زير را رعايت كن !

 • بايد بفهمم
 •   بايد شروع كنم
 • بايد برنامه ريزي كنم
 • بايد دست به كار شوم
 • بايد ادامه دهم

 

شخصيتت را با چهار عنصر اصلي پرورش بده !

 •  روح و روان : با عبادت و استقامت .
 • نفس و درون : با تزكيه و تهذيب
 • عقل و انديشه : با انديشه و تدبر .
 • جسم : با ورزش و تمرين .

آرامش-روح-و-روان

آرامش روح و روان

 • دقت و مهارت را پشتيبانه اي براي توليداتت قرار بده .
 • در رويارويي با ستم و سختيها ، صبر و شكيبايي را پيشه كن .
 • در ارتباط با ديگران ، واقعيت و گذشت را شعار خود فرار بده .
 • در مسير دوستي ، با كسي كه به تو اطمينان دارد ، دوست صميمي و راستگو باش .
 • حقوق هركسي را به اندازه شايستگي اش رعايت كن .
 • اعتراف به اشباه فضيلت است ، اين فضيلت را از دست نده ، زيرا ضررمند دنيا و آخرت مي شويد .
 •  اطلاعات مورد نياز را به دست آور ، و در سرآغاز كار توانايي خود را فراموش نكن .
 • به بازي و سرگرمي اقدام كن ، اما از حد تجاوز نكند .
 • از خستگي دور از اندازه خود داري كن ، هرچند منجر به كاهش توليد شود .
 •  از عواملي كه موجب از دست دادن شخصيت ، عقيده و ماديات مي گردد ، پرهيز كن .
 •  از همان سرآغاز كار به سرأنجام آن نيز انديشه كن .

 

روش های موثر برای داشتن آرامش روح و روان

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
61 بازدید